به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، اردیبهشت ۲۹، ۱۳۹۴

عکس روز: نگاه هاشمی به روحانی در محضر رهبر معظم!!

نگاه حسرت آمیز هاشمی رفسنجانی به حسن روحانی  به مناسبت مبعث پیامبر در محضر رهبر معظم!!