به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، اردیبهشت ۲۵، ۱۳۹۴

عکس روز: محمد ملکی در راه تحصن خود به طرف زندان اوین (نافرمانی مدنی)

دکتر محمد ملکی فعال دیرپای سیاسی و رئیس دانشگاه تهران در اوایل انقلاب اسلامی تحصن خود را جلوی زندان اوین در اعتراض به بازداشت نرگس محمدی آغاز کرده است.
در این عکس وی در حال عزیمت به سوی محل تحصن مشاهده می شود.