به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، خرداد ۱۰، ۱۳۹۴

کاریکاتور از کلاوس اشتوتمان :

در حرم شاهزاده 
بیش از این نمی توان از ازدواج همجنسگرایان  جلوگیری کرد!!