به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، خرداد ۰۴، ۱۳۹۴

عکس روز: پوشش لباس محلی دانشجویان صنعتی شریف تهران