به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، اردیبهشت ۲۳، ۱۳۹۴

عکس روز، روش جدید سلام علیک وزرای خارجه ایران و آفریقای جنوبی

 از آفریقا با سلام ژاپنی