به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، خرداد ۰۳، ۱۳۹۴

با ستاره ها - حسین منزوی ـ همایون شجریان (ویدئو)

حسین منزوی
 با ستاره ها 

شب که می‌رسد از کـنـاره‌ها
گـریـه مـی‌کـنـم بـا سـتـاره‌ها 

ما ز اسـب و اصـل اُفــتـاده‌ایم
مـا پـیـــاده‌ایـــم، ای ســواره‌ها

ای لـهـیـب غــم آتـشم مـزن
خــرمـنـم مســوز از شــراره‌ها


همایون شجریان - با ستاره ها - سروده حسین منزوی
همایون شجریان - با ستاره ها - سروده حسین منزوی

شب که می‌رسد از کـنـاره‌ها
گـریـه مـی‌کـنـم بـا سـتـاره‌ها

وای اگر شبـی ز آستیـن جان
بــر نــیــاورم دســت چـــاره‌ها

همچـو خامشان بسته‌ام زبان
حـرف مـن بـخـوان از اشـاره‌ها

ما ز اسـب و اصـل اوفــتـاده‌ایم
مـا پـیـــاده‌ایـــم، ای ســواره‌ها

ای لـهـیـب غــم آتـشــم مـزن
خــرمـنـم مســوز از شــراره‌ها