به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادی



دوشنبه، تیر ۱۹، ۱۳۹۶

مرکل رهبر ارکستر گروه ۲۰ / کاریکاتور