به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، تیر ۱۴، ۱۳۹۶

اعتراض به نشست جی‌۲۰ در هامبورگ / عکس

تظاهرات انجمن امدادرسانی آکسفام در روز دوم ژوئیه (۱۱ تیر) در هامبورگ؛ تظاهراتی
برای برابری و "از بین بردن فاصله بین فقیر و غنی"