به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، تیر ۲۰، ۱۳۹۶

راهپیمایی دگرباشان جنسی در شهر کلن آلمان / عکس

 هر ساله در شهر کلن آلمان راهپیمایی بزرگ دگرباشان جنسی برگذار می‌شود. امسال حدود یک میلیون نفر از این جشن بزرگ خیابانی دیدن کردند. "کریستفر استریت دی" یک تظاهرات اجتماعی - سیاسی و هم زمان یک پارتی رنگارنگ است.