به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، بهمن ۰۵، ۱۳۹۸

کاریکاتور- طرح/ نمازجمعه آقا

نمازجمعه آقا
مانا نیستانی /  ایران وایر