به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، بهمن ۰۷، ۱۳۹۸

افکار آخوند کتاب سوز: از تکفیر ابن سینا تا ادعای درمان کما با روغن کنجد

عصر ایران – مجید زمانی (پژوهشگرِ فلسفه و عرفان) که به قول خودش چند هفته ای را به صورت تفننی در درس خارج شیخ عباس تبریزیان در فیضیه قم شرکت کرده است، در کانال “نامه های حوزوی” مطلبی را  با عنوان “تجربه‌ی زیسته‌ام در درسِ تبریزیان” منتشر کرده است که عیناً و بدون پیشداوری درباره صحت و سقم آن منتشر می شود.

تبریزیان که در سایت اش از او به عنوان “پدر طب اسلامی جهان” یاد می شود، چند روز پیش با سوزاندن کتاب مرجع پزشکی “هاریسون” سرتیتر خبرها شد.
عصر ایران آماده دریافت و انتشار پاسخ احتمالی آقای تبریزیان به این نوشتار است که متن کاملش را می خوانید:

*در سالِ ۵۰۲ هجری قمری به روزگارِ حکومتِ علی بن یوسف بن تاشفین در اندلس، به دلیلِ مخالفت‌های فقیهانِ شهر، تمام نسخه‌های کتابِ إحْیاءُ عُلومِ الدّین تألیفِ امام محمد غزالی را در مسجد قرطبه انباشته و آتش زدند.

*تبریزیان در فیضیه درسِ خارج داشت با بیش از ۲۰۰ شاگرد، پنج سال پیش من هم تفنُّنی چند هفته‌ای درس‌اش شرکت کردم. ایشان ابن‌سینا را کافر می‌دانست، طبِ ابن‌سینا را یونانی و طبِ مشرکان تلقّی می‌کرد، اصولِ فقه را باطل و آبشخورش را از اهل‌ سنت می‌دانست! معتقد بود من اصولِ فقهِ خودم را دارم، قائل بود طلبه در دو سال می‌تواند مجتهد شود.

*چند دارویِ ترکیبی که به زعمِ خودش برگرفته از روایات است ساخته بود و معتقد بود روایت داریم این داروها درمانِ همه‌ی بیماری‌ها ست، و در درمانِ هر بیماریِ جدید و قدیمی همین مُرَّکب‌هایِ دارویی را توصیه می‌کرد. معتقد بود طبِ اسلامی برای هر بیماری‌ای درمان دارد نه برای هر بیمار، بلکه بیمار برای نتیجه گرفتن باید ایمان داشته باشد، داروهای طبِ جدید را با خاک یکی می‌دانست، معتقد بود درمانِ کوری مالیدنِ پیراهنِ محبوب بر چشم است و بر این ادّعا به آیه‌ای استناد می‌کرد که یعقوب پیراهنِ یوسف را بر چشمان‌اش مالید و می‌گفت اگر کوری پیراهن محبوب‌اش را بمالد و بینا نشود چند حالت دارد: یا محبوب واقعاً محبوب نبوده و یا بیمار اعتقاد نداشته و یا درست نمالیده.

*می‌گفت برای همه‌ی بیمارانی که در کُما هستند نسخه دارم، روغن کنجد را در دماغ‌اش بریزید، اگر مؤمن باشد بعد از یک روز از کُما خارج می‌شود، اگر کافر باشد می‌میرد ولی اگر منافق باشد در همان حالت می‌ماند، می‌گفت کتاب‌های من را در دانشگاه‌های آمریکا تدریس می‌کنند قبل از آنکه در کتابفروشی‌های قم پیدا شود و قبل از آنکه در ایران کتابِ من چاپ شود یکی از دوستان نسخه‌ای از کتاب‌ام را در آمریکا یافته بود، از پیشنهاد رییسِ دانشگاهِ هلند برای ازدواج خبر داده بود و می‌گفت پیشنهادش را رد کردم، مدّعی بود ایدز و ام‌اس را چون سرماخوردگی درمان می‌کند.

*می‌گفت مشکلِ تحریم دارو را بسپرید به طبیبانِ اسلامی تا حل شود، همان‌زمان می‌گفت من از فروشِ دارو در قم روزی ۶ میلیون درآمد دارم و این به خاطرِ وعده و برکتِ اهل‌ بیت به ما طبیبانِ اسلامی است.