به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، بهمن ۰۶، ۱۳۹۸

ندای خون دعا، به بهانه‌ی زادروز ندا آقاسلطان، رضا فرمند


یاری کنید تا چشم ندا را از خون‌اش پاک کنیم
یاری کنید تا ندای خون «ندا» را به بام زمان ببریم.

چشم باز ندا می‌پُرسد
از جان من چه می‌خواهید
چرا نباید به میل خودم زندگی کنم؟
*
دروغ بی‌آزرم
روبروی هوش جهان می‌ایستد و می‌گوید:
من دروغ نیستم.
*
دروغ، همیشه سلاح می‌پوشد
دروغ، همیشه بلند می‌گوید: من راست می‌گویم!
دروغِ وحشت‌زده، اکنون
به حقیقت بی‌سلاح شلیک می‌کند
*
شما که این‌همه زیبائید
چشم‌ها را چرا می‌بندید؟

شما که این‌همه حق‌اید
قلم‌ها را چرا می‌شکنید؟
*
شما که این‌همه پاک‌اید
به پُرسش‌ها چرا شلیک می‌کنید؟

دریغ! دریغ!
«ندا» پُر از شور و شتاب و آینده بود!
*
آزادی می‌گرید
آزادی ندای خون «ندا» را سرود می‌کند
آزادی به ارتش خون «ندا» ‌ آماده باش می‌گوید

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برگرفته از کتاب «اسطوره‌ی ندا»