به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، بهمن ۱۰، ۱۳۹۸

عکس روز: خشم فلسطینی‌ها از معامله قرن

خشم فلسطینی‌ها از معامله قرن