به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، بهمن ۱۰، ۱۳۹۸

خنده‌های حسن روحانی و حاضران در جلسه؛

«افغانستان هم این کار را کرد»
شاه حسین مرتضوی، مشاور ارشد رئیس جمهوری افغانستان خطاب به رئیس جمهوری ایران گفت:‌
« به ما طعنه نزنید، از ما بیاموزید.»
سخنان همراه با خنده حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران در اشاره به الکترونیکی شدن انتخابات افغانستان و خندیدن جمعی از حاضران در سخنرانی وی، باعث واکنش مقامات افغانستان و همچنین کاربران شبکه‌های اجتماعی شد.

حسن روحانی در همایش استانداران و فرمانداران سراسر کشور که روز دوشنبه ۷ بهمن برگزار شد در بخشی از سخنانش گفت: «این انتخابات را الکترونیکی کنیم بابا. افغانستان هم این کار را کرد (همراه با خنده رئیس جمهوری و حاضران در این سخنرانی) بیاییم این کار را بکنیم، این چیزی نیست که.»

در واکنش به سخنان حسن روحانی، شاه حسین مرتضوی، مشاور ارشد رئیس جمهوری افغانستان خطاب به رئیس جمهوری ایران گفت:‌« به ما طعنه نزنید، از ما بیاموزید.»

مشاور ارشد رئیس جمهوری افغانستان در صفحه فیسبوک خود نوشته است: «هم‌پذيری مذهبی و فعاليت آزاد رسانه‌ها در افغانستان بی‌نظير است. در سال ١٣٩٣ رقيب انتخاباتی در افغانستان شريک قدرت شد. اما در كشور همسايه ما رقيب انتخاباتي اش به زندان رفت. ما زندانی سياسی نداريم، خبر نگار زندانی نداريم، جامعه تک صدايی نمی‌باشيم.افغانستان خوبی‌ها و زيبايی‌های دارد که بسیاری از کشورهای همسایه ندارد. از افغانستان بياموزيد!!»

برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی نوع واکنش حسن روحانی را نشانه «نگاه تحقیرآمیز» رئیس جمهوری ایران به مردم افغانستان ارزیابی کرده‌اند و برخی نیز این شیوه برخورد حسن روحانی را نسبت به ملت افغانستان «نژادپرستانه» ارزیابی و خواستار عذرخواهی وی شده‌اند.

نگاه «تحقیرآمیز و نژادپرستانه» به افغانستان و مهاجران افغانستانی در ایران دهه‌هاست که در ایران سابقه دارد و به نظر می رسد که این نگاه را می‌توان در بالاترین سطح مقامات سیاسی ایران نیز مشاهده کرد.

آقای روحانی روز دوشنبه و در همین نشست از نظام‌های استبدادی و توتالیتر انتقاد کرده بود.

یورونیوز