به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، بهمن ۰۱، ۱۳۹۸

اطلاعیه روابط عمومی جبهه ملی ایران

بدین وسیله به آگاهی هموطنان عزیز و رسانه های همگانی و احزاب و سازمان های سیاسی میرساند که مطالب اعلام شده توسط برخی افراد انشعابی تحت نام «جبهه ملی ایران سامان ششم» هیچ ارتباطی با سازمان جبهه ملی ایران ندارد و جبهه ملی ایران در قبال اظهارات و ارتباطات این افراد هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.

مواضع جبهه ملی ایران تنها از طریق شورای مرکزی و هیئت رهبری اجرائی و سخنگوی این سازمان ابراز می گردد.

 افزون بر این خاطرنشان می نماییم که این «سامان ششم» جز یک بدیل سازی آشکار و تامل برانگیز ویک سوء استفاده علنی و ناموجه از نام پر افتخار جبهه ملی ایران چیز دیگری نیست.

 سی ام دیماه ۱۳۹۸

 تهران – روابط عمومی جبهه ملی ایران