به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، بهمن ۰۴، ۱۳۹۸

بختیار شانس بزرگ دموکراسی ایران بود: مصاحبه حمید اکبری با خانم مریم احمدی در رادیو فردا

این یکی از مصاحبه هایی است که تقریبا ده سال پیش با خانم مریم احمدی، برنامه ساز و مصاحبه کننده توانا ی رادیو فردا در باره نخست وزیری دکتر بختیار انجام دادم.

در اینجا می بایستی اظهار تاسف کنم که جای خبرنگاران و مصاحبه گران مبرز و کاردانی مانند خانم احمدی در رادیو فردا یا در عرصه رسانه های مستقل خالی است. با سپاس از همه کارهای خوب و ماندگار ایشان.

برای شنیدن مصاحبه روی لینک زیر کلیک کنید