به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، خرداد ۱۸، ۱۳۹۰

پال کراير، جاسوس سازمان امنيت هلند  


۲۵ سال جاسوس حرفه ای هلندی

در رهبری سازمان های افراطی چپ

کردانه: محمدرضا اسکندری: پال کراير مرد ۵۰ ساله هلندی، ۲۵ سال در شمار يکی از رهبران نيروها ی چپ افراطی، از اعضای گروههای آنتی فاشيست و مخالف استفاده از حيوانات برای آزمايشات بود. و پس از چند سال نفر دوم و سخنگوی يکی از گروهای چپ افراطی شد. پس از ۲۵ سال کار در بزرگترين سازمان جاسوسی هلند اگوست پارسال برای زندگی به کشور سورينام در دريای کارائيب رفت تا به دور از جاسوسی در گروههای چپ افراطی و آنتی فاشيست به زندگی آرامی روی آورد.  
پال کراير در مصاحبه ای با روزنامه تلگراف هلند پرده از جاسوسی ۲۵ساله خود برداشت.
وی در طول ۲۵ سال تمام حرکت های گروه های چپ افراطی را رهبری و سازماندهی می کرده و در تمام حرکت های آنها شرکت کرده است . وی پس از چند سال کمک و کار تمام وقت با اين گروه نظر همه انها را جلب و تا آنجا پيش می رود که با نفرات اول و تصميم گيرنده اين جريانات دوست و در نهايت به عنوان سخنگوی آنان در ميديا ظاهر می شود. پال در اکثر حرکت های اين گروه هميشه قبل از اينکه دستگير شود از معرکه نجات پيدا می کند و از اين کار وی نيروها تند رو خوشحال و از وی به عنوان قهرمان نام می برند.
يک بار در سال ۲۰۰۹ همراه چند نفر ديگر که برای آزاد کردن حيوانات آزمايشگاهی ميرود دستگير و به ۲۶۵ روز زندان که ۱۸۰ روز ان تعليقی است محکوم می شود.
وی پس از مدتی در يکی از روزنامه سراسری هلند بنامهای " تراو" و " رافاژ" قلم می زند که اين کار وی هم برای نزديک شدن به روزنامه نگار برای جاسوسی است. وی سالها نيز در مطبوعات برای سازمان امنيت کار می کند.
در سال ۱۹۸۰ وی به عضويت حزب کمونيست و حزب چپ سبز در می آيد و با آنها همکاری می کند و در گروه های کاری اين احزاب که عليه جنگ خليج کار می کنند عضو می شود تا از نزديک حرکت انها را نيز زير نظر داشته باشد.
در سال ۱۹۹۴ برای به دست گرفتن همه اطلاعات در يکی از شهر هلند که فعاليت چپ های افراطی تحت کنترل نيست دست به تشکيل يک حزب انتی فاشيست ( آ اف آ ) (۱) می زند و در انتخابات شهرداری شرکت کند.
پس از تشکيل اين حزب و قرار گرفتن وی در رهبری تلاش می کند که حرکت های چپ روانه اين افرد تندرو را کنترل نمايد و خط و خطوط سازمان امنيت هلند را با نام يک تندرو چپ به پيش ببرد.
پس از اينکه در يکی از شوهای تلويرونی هلند که بصورت مستقيم پخش می شود و يک نفر از نيروهای تندرو حمايت از حيوانات که با لخت شدن و نوشتن روی شکم خود که مخالف استفاده از حيوانات برای علوم آزماشگاهی است . پال پس از تماس با وی به عنوان قدردانی و تشکر يک لپ تاپ به وی هديه می دهد.

لپ تاپ هديه داده شده را سازمان امنيت با مجهز کردن به انواع وسايل جاسوس به وی داده بود که تمام حرکت های چپ های افراطی را از اين طريق به اداره امنيت گزارش کند.
پس از برملا شدن نقش اين جاسوس حرفه ای ، احزاب و روزنامه نگار تصميم دارند تا وزير کشور را که مسئول سازمان امنيت کشور است به چالش بکشند و علت فرستادن جاسوس به درون احزاب ، مطبوعات و غيره را از وی سئوال نمايند. احتمال اين وجود دارد که آنها با شکايت وزير به دادگستری اين مسئله را پيگيری نمايند.

Paul Kraaijer
Anti Dierproeven Coalitie.
Ravage
AFA (Antifascistische Aktie)