به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، تیر ۰۱، ۱۳۹۰

           مادر ندا:
نمی گذارند برای فرزندم گریه کنم

هاجر رستمی مطلق، مادر ندا آقا سلطان که برای حضور در مراسم بزرگداشت ندا بر سر مزار دخترش حاضر شد، در گفت و گویی با صدای آمریکا عنوان نموده که ماموران امنیتی او را از گریه کردن بر سر مزار ندا، منع کرده اند و نیروهای انتظامی با پدر ندا درگیری فیزیکی پیدا کرده اند...جواب مادر ندا به بنیاد شهید