به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، خرداد ۲۴، ۱۳۹۰

نگرانی از وضعيت جسمی عبدالله مؤمنی در زندان


عبدالله مؤمنی، زندانی سياسی، با وجود بيماری‌های مختلف شش ماه است که از حق مرخصی محروم مانده است.
عبدالله مؤمنی، سخنگوی سازمان دانشجويی ادوار تحکيم وحدت، طی ماه گذشته به دليل ناراحتی قلبی و کمردرد شديد دو بار در بيمارستان بستری شده است.
مؤمنی در شرايط جسمی مناسبی به‌سر‌نمی‌برد و نبود امکانات بهداشتی و رفاهی اوليه در بند ۳۵۰ زندان اوين و بيماری قلبی و درد کمر شديد اين زندانی سياسی، نگرانی شديد خانواده وی را به همراه داشته است. 
اين بيماری‌های عبدالله مؤمنی به‌همراه درد کليه، پيش از اين وی را در شرايط دشواری در زندان قرار داده بود.
عبدالله مؤمنی، سخنگوی سازمان دانش‌آموختگان ايران (ادوار تحکيم وحدت) ۳۱ خرداد ۸۸ در دفتر «ستاد شهروند آزاد» از ستادهای پشتيبان مهدی کروبی، توسط نيروهای امنيتی بازداشت و با حکم چهار سال و ۱۱ ماه حبس تعزيری دربند ۳۵۰ زندان اوين به‌سر می‌برد. وی پس از یک مرخصی کوتاه در سال گذشته، ۲۴ فروردين ۸۹ به زندان بازگردانده شد.
عبدالله مؤمنی در شهريورماه سال گذشته طی نامه‌ای از زندان اوين خطاب به آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، مطالبی را در مورد «شکنجه شديد، اعترافات ساختگی و محاکمه نمايشی» خود، و همچنين «فقدان کامل استقلال قضائی» در محاکمه‌اش شرح داد و خواستار تشکيل يک کميته حقيقت‌ياب پيرامون رخدادهای فوق شد.
وی همچنين به همراه ۲۵ زندانی سياسی ديگر مدتی پيش بار ديگر طی نامه‌ای از «شکنجه» خود نوشت.
اين زندانيان سياسی نوشته بودند: «ما بدون استثنا با رفتار غير اخلاقی و غير اسلامی بازجويان مواجه بوده‌ايم. شکنجه‌های روحی و فيزيکی، فحاشی‌های شرم‌آور نسبت به متهم و خانواده و عزيزان او و طرح اکاذيبی چون روابط غيراخلاقی در غالب بازجويی‌ها به کرات انجام شده است.»
همين نامه باعث شد تا اين زندانيان از سوی سپاه پاسداران و دادستانی تهران برای تکذيب نامه خود زير فشار قرار گيرند.

مقامات قضائی ايران تا کنون به هيچ‌کدام از اين نامه‌ها پاسخی نگفته و وجود شکنجه را در زندان‌های جمهوری اسلامی رد کرده‌اند.