به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، خرداد ۲۹، ۱۳۹۰

اجتماع هزاران تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق در پاریس

در این اجتماع رودی جولیانی، شهردار پیشین نیویورک، بار دیگر خواستار حذف نام سازمان مجاهدین خلق ایران از فهرست گروه های تروریستی دولت آمریکا شد.  
هزاران نفر از طرفداران سازمان مجاهدین خلق ایران امروز در حومۀ شهر پاریس در دفاع از جان اعضای این سازمان در اردوگاه اشرف در عراق تجمع کردند و خواستار حمایت و اقدام بین المللی برای حفاظت از جان ساکنان اردوگاه اشرف شدند.

شخصیت های سیاسی مختلفی از جمله شهردار سابق نیویورک رودی جولیانی از این اقدام سازمان مجاهدین خلق ایران پشتیبانی کرده اند.
خانم مریم رجوی رییس شورای ملی مقاومت ایران در سخنرانی که در این اجتماع ایراد کرد اظهار داشت که سازمان ملل و ایالات متحد آمریکا مسئول جان و حفظ امنیت ساکنان اردوگاه اشرف هستند. وی همچنین خواستار اعزام ناظران بین المللی به عراق برای بازدید از وضعیت اردوگاه اشرف شد و همزمان از ایالات متحده آمریکا و اتحادیۀ اروپا خواست که امنیت ناظران اعزامی به عراق را تأمین کنند.

ریاست اجتماع امروز سازمان مجاهدین خلق ایران در حومۀ شهر پاریس را پاتریک کندی نمایندۀ پیشین کنگرۀ آمریکا برعهده داشت. به غیر از شخصیت های سیاسی آمریکایی، شخصیت های سیاسی فرانسوی نیز در اجتماع امروز سازمان مجاهدین شرکت داشتند.

در این اجتماع رودی جولیانی، شهردار پیشین نیویورک، بار دیگر خواستار حذف نام سازمان مجاهدین خلق ایران از فهرست گروه های تروریستی دولت آمریکا شد.

اردوگاه اشرف در هشتاد کیلومتری شهر بغداد واقع است و نزدیک به 3500 تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران در این اردوگاه ساکن هستند. در حملۀ نیروهای دولتی عراق به این اردوگاه در هشتم آوریل گذشته 36 تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق کشته و بیش از 300 تن دیگر زخمی شدند.

منبع: رادیو فرانسه