به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، خرداد ۲۲، ۱۳۹۰

   آهنگساز، تنظیم کننده : شاپور باستان سیر
   با سروده ای از شهریار دادور


بگو اعدام نه، اعدام نه، اعدام نه