به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، خرداد ۲۹، ۱۳۹۰

          زهره الهیان:
گزارشگر ویژه حقوق بشر

سازمان ملل را راه نمی‌دهیم

در پی مشخص شدن گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در ایران، ‌رئیس کمیته حقوق بشر مجلس گفت: "گزارشگر ویژه سازمان ملل را راه نمی‌دهیم."


زهره الهیان رئیس کمیته حقوق بشر مجلس در گفتگو با نسیم، مدعی شد: "اساس قطعنامه ضدایرانی شورای حقوق بشر سازمان ملل، توسط لابی‌های آمریکا و صهیونیسم تهیه شده و مبنای حقوقی ندارد."


زهره الهیان با بیان اینکه صدور قطعنامه ضد حقوق بشر علیه ایران از اساس غلط و با رویکرد سیاسی بوده است، ادامه داد: "ما گزارشگران موضوعی سازمان ملل را خواهیم پذیرفت و برای ما تعامل و همکاری مهم است اما زمانی‌که گزارشگر ویژه با اغراض سیاسی تعیین می‌شود از پذیرفتن آن معذوریم."
احمد شهید، ۴۷ ساله سیاستمدار سابق و فعال حقوق بشر مالدیوی در جلسه روز ۱۷ ژوئن شورای حقوق بشر ملل متحد به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران انتخاب شد.
شهید، نخستین گزارش خود درباره وضع حقوق بشر در ایران را در پایان تابستان امسال و در نشست سپتامبر ۲۰۱۱ به کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل ارائه خواهد داد.