به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، خرداد ۲۸، ۱۳۹۰

گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران معرفی شد

  بنابر گزارش‌ها احمد شهید، وزیر امور خارجه سابق مالدیو، به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران معرفی شده است.
«مرد بودن، مسلمان بودن و غیر غربی بودن» از مشخصه های این گزارشگر درنظر گرفته شده بود تا این که «دولت ایران بهانه ای برای عدم همکاری نداشته باشد»
احمد شهید، وزیر امور خارجه سابق مالدیو، از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷ و نيز ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ وزير امور خارجه مالديو بوده. او از کوشندگان امضای ۹ تعهد بين‌المللی
 در مورد مسائل حقوق بشری بوده است و برای اجرای اين تعهدات در قوانين داخلی نيز تلاش کرده است.
فروردین ماه گذشته، شرکت کنندگان در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو با صدور قطعنامه ای به تعیین گزارشگر ویژه‌ای برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران رأی دادند.

این قطعنامه با ۲۲ رای موافق در مقابل هفت رای مخالف و ۱۴ رأی ممتنع به تصویب رسید.

این نخستین بار است که شورای حقوق بشر سازمان ملل، که در سال ۲۰۰۶ تأسیس شد، برای کشوری گزارشگر ویژه تعیین می کند.

پیش نویس این قطعنامه توسط آمریکا و سوئد ارائه شده بود.

بریتانیا، فرانسه و برزیل جزء کشورهایی بودند که از این قطعنامه حمایت کردند، اما روسیه و چین به آن رای منفی دادند.