به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، خرداد ۲۴، ۱۳۹۰

سه پزشک و محقق بازداشت شدند

دکتر ویدا پیرزاده، سوشیانت عازمی خواه و سروش عازمی‌خواه اعضای یک گروه تحقیقات پزشکی هستند که چندی است فشارهایی مختلفی را علیه موضوع تحقیقات آنها به وجود آمده است.
یکی از اعضای این گروه با اعلام این خبر به «خانه حقوق بشر ایران» گفت: «این تحقیقات یک روش طب مکمل ایرانی با عنوان “فرادرمانی” است.
سروش عظیم‌خواه امروز بعد از احضار به دادسرای اوین بازداشت شده است. بعد از بازداشت ماموران اطلاعات سپاه به منزل و محل کار وی مراجعه کرده و آن‌جا را مورد بازررسی قرار دادند.
همچنین دکتر ویدا پیرزاده نیز در مقابل در منزل بازداشت و منزل و محل کار ایشان را نیز مورد تفتیش قرار دادند. سوشیانت عازمی‌خواه نیز در محل کار خویش بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است.
۴۰ روز پیش از این نیز آقای محمد علی طاهری بنیانگذار این روش طب مکمل به دادسرای اوین احضار و بازداشت شد. وی همچنان در زندان به سر می‌برد و از حق ملاقات با خانواده و داشتن وکیل نیز محروم است.