به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، خرداد ۲۶، ۱۳۹۰

محکومیت قطعی ستاره ـ اشرف علیخانی


محکومیت ستاره ـ  اشرف علیخانی، از شهروندان بازداشت شده پس از انتخابات که از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ۳ سال حبس تعزیری و ۳ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شده بود از سوی شعبه ۵۴ تجدید نظر استان عینا تائید شد.
نامبرده به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت ملی کشور، از طریق شرکت عامدانه در تجمعات به دو سال حبس و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق ارتباط با رسانه‌های خارج کشور به یک سال حبس تعزیری محکوم شده است. 
دستگاه قضایی هم چنین به دلیل نگهداری دستگاه ماهواره در منزل وی را به ۳ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرده است.

بیانیه ایران زمین در باره ی

دستگیری اشرف علیخانی (ستاره تهرانی) دلاور زن ایرانی

برابر آخرین گزارش رسیده از تهران خانم اشرف علیخانی (ستاره تهرانی) به اتهام آزادیخواهی و عدالتجوئی از سوی بیدادگاه حکومت اسلامی به سه سال حبس و پرداخت سه ملیون تومان جزای نقدی محکوم وپنجشنبه گذشته روانه زندان گردید.

اتهامات خانم ستاره تهرانی (اشرف علیخانی ) این آزاد زن دلاور شامل موارد زیر است .

1- اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت ملی کشور از طریق شرکت عامدانه در اغتشاشات خیابانی .

2- فعالیت تبلیغاتی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق ارتباط با شبکه های ماهواره ای ضد انقلاب وارسال ایمیل و انتشار مطالب موهن نسبت به نظام اسلامی در فضای مجازی و بلاگ و تحریک دیگران به شرکت در تجمعات غیرقانونی و اغتشاشات و مقابله با نظام جمهوری اسلامی . .

3- نگهداری و استفاده از تجهیزات دریافت ماهواره .

4- اهانت به مقام معظم رهبری با انتساب برخی مسائل خلاف شرع مقدس اسلامی و شئون انسانی

5- حضور در اغتشاشات روزهای پس از انتخابات و ارتباط با سایر فتنه گران .

رئیس شعبه 15 انقلاب اسلامی و دادرس دادگاه عمومی تهران - صلواتی

هم میهنان آزادیخواه

به هر طریق و وسیله ای که می توانیم باید برای آزادی این شیرزن بیشه ایرانزمین اقدام نمائیم. سازمان های حقوق بشر را از آنچه که در ایران تحت سلطه بیدادگران جنایتکار میگذرد بخوبی آگاه سازیم همچنین ملتهای جهان را.

زنان و جوانان ما تحت سخت ترین فشار و بیدادگری قرار گرفته اند و مشتی دستاربند جانی وخونخوار بر تمام شئونات ملی و فرهنگی ما حاکم شده و ظلم و فساد را در سراسر کشور گسترش داده و روز به روز بر ابعاد آن می افزایند.
بیائید از تفرقه و توهین به همدیگر که خواست نظام جنایتکار ولایت فقیه است دست بر داریم و همگی در یک صف قرار گرفته و سرزمین اهورائی خود را از زیر سلطه این بیداگران خون آشام رهائی بخشیم. و بهر ترتیبی که شده وسیله آزادی هزاران زندانی سیاسی تحت فشار و شکنجه را فراهم سازیم.

ایران زمین