به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، خرداد ۱۸، ۱۳۹۰

      آهنگ جدیدی با صدای آریا آرام نژاد


برای لمس آزادی

برای هاله سحابی عزیز که مظلومانه پر کشید و با چشمانی باز ابدی شد...

برای لمس آزادی / تنم بد جوری می خاره
تموم فکر و ذکر من / فقط یه گوله کم داره
تو از چشمای خوش رنگ زنان شهر بیزاری
بزن خالی شه این عقده / بزن آره تو حق داری