به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، خرداد ۲۸، ۱۳۹۰

دکتر مصطفی بادکوبه ای شاعر ملی ایران آزاد شد 

خبرگزاری حقوق بشر ایران - رهانا:  مصطفی بادکوبه‌ای هزاوه‌ای، شاعر معاصر که سه ماه پیش توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود، روز دو شنبه به طور موقت از زندان آزاد شد.

به گزارش «خانه حقوق بشر ایران»، ماموران امنیتی در اواخر سال ۸۹ به منزل مسکونی بادکوبه ای وارد شدند و وسایل شخصی وی را به همراه خود بردند.
بادکوبه ای متخلص به «امید»، اخیراً در سروده هایش از جنبش سبز حمایت کرده و خود را طرفدار «فتنه گران» دانسته است.
گفتنی است بادکوبه‌ای تا قبل از بازداشت در عین تدریس در کلاسهای خصوصی، از مدت‌ها پیش به اداره جلسات شرح و تفسیر مثنوی معنوی و حافظ مشغول بود.


 وی که به اتهام اقدام علیه امنیت ملی مورد بازداشت قرار گرفته بود با گذشت حدود سه ماه از بازداشتش بصورت موقت آزاد شد تا موعد دادگاهش فرا رسد.
دکتر بادکوبه ای پس از آزادی از زندان در میان حلقه ای از دوستداران بی شمار خود و خانواده قرار گرفت.

چندی است دلم یک دله با فتنه گران است