به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، تیر ۰۹، ۱۳۹۰

               امین موحدی
کنفرانس مخالفین جمهوری اسلامی در لندن!


اگراین عالیجنابان در کار خویش موفق شوند و در معرفی خود به نام نمایندگان مردم ایران، در نزد افکار عمومی دولت های خارجی توفیقی به دست آورند زمان زیادی طول نخواهد کشید که فرمان حمله نظامی آمریکا به ایران در یکی از این کنفرانس هاي تجاري به امضاء وزرا و وکلاي منتخب همين کنفرانس ها برسد .

 هنوز ماجرای دولت در تبعید سردار سپاه پاسداران جمهوری اسلامی از خروجی سایت های خبری خارج نشده، بار ديگر، همانها که یاریگر جمهوری اسلامی در تشکیل "دولت در تبعید قلابی" بودند به تکاپو افتاده و به اصطلاح کنفرانسی ترتیب دادند به نام کنفرانس مخالفین جمهوری اسلامی در لندن!  
این کنفرانس که روز شنبه ۲۵- ۶ -۲۰۱۱ در لندن برگذارگردید، توسط " مرکز مطالعات ایران وعرب " به ریاست علیرضا نوری زاده ترتیب داده شده بود.
بدون پرداختن به جزییات این کنفرانس؛ تنها به یک نکته پیرامون این کنفرانس به نشانه "مشت نمونه خروار" و حضور تجزيه طلبان قسم خورده نظیر "کریم بنی عبدیان" جدایی طلب معروف عرب که خواهان جدایی خوزستان از ایران میباشد، اشاره واکتفا می شود.
یکی از اولین اصول آمده در این کنفرانس و چرایی تشکیل آن ایجاد تغییر در ایران با در نظر گرفتن تمامیت ارضی ایران ذکر شده است. حال سوال اینجاست که حضور عناصر قسم خورده تجزیه طلب در کنفرانسی که ادعاي احترام به تمامیت ارضی ایران رادارد، بر چه اساس و منطقی شکل گرفته است.؟
بعد از کنفرانس پاریس وبه بار آمدن آن رسوايي بزرگ و تشکیل دولت قلابی توسط سردار مدحي با دستور و راهنمایی و کمک گسترده رسانه ای علیرضا نوری زاده، تشکیل مجدد کنفرانسی نظیر کنفرانس پاریس و به همان سبک وسياق، از سوی عده ای انگشت شمار که تشکیل دولت در تبعيد دردستور کار آنها می باشد، بدون آنکه نظر و خواست مردم در میان باشد و بدون آنکه نمایندگان دارای پایگاه اجتماعی و سیاسی اقشار مختلف مردم ایران در آن حضور داشته باشند، ما را به همان نتیجه ای می رساند که در مورد ماجرای "دولت در تبعید مدحی" رسانید .
اصرار آقای نوری زاده بر تداوم اين روش، عقیده اي را تقویت می کند که انگيزه تشکيل چنين کنفرانس هايي، فقط وفقط میتواند، تجاری باشد، چرا که تداوم مصرانه يک اشتباه، تنها اگر بر اساس تفکر و عقیده سیاسی می بود، آنگاه بر اساس ضرب المثل معروف "آزموده را آزمودن خطاست" هیچ فرد سیاسی، حاضربه تکرارآگاهانه یک اشتباه فاحش نمي شد و چون فرض امکان "تکرار ارتکاب اشتباه نا آگاهانه" از سوی فردي همچون علیرضا نوری زاده، نمي تواند قابل پذیرش باشد بنابراين، تکرار اشتباه کنفرانس پاريس از سوي نوزي زاده را به حساب این می گذاریم که ایشان با وجود آگاهی از اشتباه بودن تداوم این بازی در بعد سیاسی، ابعاد دیگری را مد نظر دارند که آن ابعاد، نسبت به بعد سیاسی، چربی و سود بیشتری براي ايشان دارد .یعنی اینکه مي بايد سود بسیار بزرگی ازاین راه به ایشان برسد که حاضرشده اند به اصطلاح "آبروی سیاسی" خود را بر سر تکرار آزموده اي خطا بگذارند .
آقای نوری زاده و شرکاء وی دریافته اند که، کالای شهرت رسانه اي آنها اینک به آستانه سود دهی کلان رسیده و ۱۰۰ یا ۲۰۰ دلار حق الزحمه شرکت آنها در مصاحبه ها، برایشان کافی نیست، لذا با درک شرایط، به تجارتی خونین روی آورده و دفتر تجارتخانه خويش را بر روی قبورشهدا و هزاران الماس درخشان مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران بنا نهاده اند. و درست بر همین اساس است که الماس فریب و نیرنگ جمهوری اسلامی همچون مدحی، برای امثال آقای نوری زاده، ارزشی به مراتب بیشتر از الماس های حقیقی همچون ندا و سهراب یافته است تا به نام مردم ایران و خانواده های جانباختگان، در کنفرانس های تجاری، آبرو و شرف وشعور سياسي ملتی را به حراج گذاشته و به بالاترین قیمت پیشنهادی به فروش رسانند. و باز به همين دليل است که این "تاجران خون شهدای ملت ایران" حتا حاضر می شوند با دشمنان تمامیت ارضی ایران نیز بر سر یک میز بنشینند و آرمان و آرزوهای ندا و سهراب رادر معرض فروش بگذارند .

اگراین عالیجنابان در کار خویش موفق شوند و در معرفی خود به نام نمایندگان مردم ایران ،در نزد افکار عمومی دولت های خارجی توفیقی به دست آورند زمان زیادی طول نخواهد کشید که فرمان حمله نظامی آمریکا به ایران در یکی از این کنفرانس هاي تجاري به امضاء وزرا و وکلاي منتخب همين کنفرانس ها برسد .