به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، خرداد ۲۴، ۱۳۹۰

ضرب و شتم هدی صابر پیش از انتقال به بهداری زندان

هم بندیهای هدی صابر شهادت داده‌اند که این فعال سیاسی در زمانی که از شدت درد به درمانگاه منتقل می‌شد، توسط ماموران زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفت.

زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین امروز در ملاقات با خانواده‌هایشان اعلام کرده‌اند که هدی صابر روزنامه نگاری که در این بند دست به اعتصاب غذا زده بود، وقتی توسط ماموران زندان به درمانگاه منتقل می‌شد، مورد ضرب و شتم شدید
نیروهای امنیتی قرار گرفت، در حالی که وضعیت جسمانی او به شدت وخیم و در اعتصاب غذا بوده است.

به گزارش کلمه، هدی صابر همچنین پس از بازگشت از درمانگاه با حال جسمانی وخیم از این نحوه برخورد نیروهای امنیتی با خود به هم بندانش گلایه کرده است.

بر اساس این گزارش، دوشنبه‌ها روز ملاقات زندانیان بند ۳۵۰ با خانواده‌هایشان است‌‌ همان بندی که هدی صابر، فعال ملی – مذهبی و روزنامه نگار نیز در آن نگهداری می‌شد.