به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، اسفند ۰۳، ۱۳۹۰

دو عکس جالب از زمامداران جمهوری اسلامی
 احمدی نژاد در کارناوال دوسلدورف ـ آلمان

خندهً ملیح خانم وزیر در تهران