به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، بهمن ۲۳، ۱۳۹۰

شهره میلانی
بی بی سی فارسی چه می خواهد؟
به نامهربانی های بی بی سی فارسی زبان ، نسبت به ایران و سرنوشتش و تاریخش،
موضوع تجزیه طلبی هم اضافه شد.

یوسف عزیزی بنی طرف  
 اشاره من به بخش خبری شصت دقیقه ۱۵ بهمن است. در این برنامه موضوع کشته شدن یک جوان بیست ساله اهوازی در زندان رژیم مطرح شد و شگفت آنکه برای توضیح موضوعی مربوط به ایران، از یک کارشناس جهان عرب!! به نام آقای بنی طرف دعوت شده بود. .. ایشان هم از فرصت استفاده کرد و چندین بار با تاکید فراوان، مردم اهواز و شوش را مردم عرب اهواز و مردم عرب شوش و آن جوان بی گناه را که در زندان رژیم به قتل رسیده بود را جوان عرب نامید.
از مجری خبر که این گفت و گو را انجام داد حرفی نمیزنم، چرا که بیشتر این مجریان (به جز تعدادی انگشت شمار) در بی بی سی فارسی زبان، نا آگاه، فاقد دانش روز نامه نگاری و خبر نگاری و در نتیجه فاقد قدرت تجزیه و تحلیل هستند و شاید اصولا ایران را وطن خود نمی دانند. این است که همچون موجودی منفعل به هر گفت و گو تن می دهند.
اما روی سخنم با سردبیران و مسولین این کانال خبری است که سال هاست آگاهانه دست به رفتار های، نه غیر ایرانی، که ضد ایرانی می زنند. من و چند تن دیگر از طریق ایمیل از تعدادی از این آقایان در این مورد پرسیدیم که چرا اصولا برای موضوع ایران ، از یک کارشناس جهان عرب و به قول خودشان فعال قومی دعوت می شود؟ فقط دو تن از آقایان پاسخ دادند و اصرار داشتند که چون آزادی بیان وجود دارد این آقا می توانست آزادانه اندیشه هایش را ابراز کند.

هیچ انسان آزاده ای منکر آزادی بیان نیست. ولی آقایان در بی بی سی فارسی زبان، که گویی در طول سال ها از روش کبک در برف تبعیت می کنند، غافلند از اینکه بینندگان و شنوندگانی آگاه و آشنا به این بازی ها دارند.
جای بیان آزادانه اندیشه ها در برنامه های تحلیلی چون به عبارت دیگر است و وظیفه بخش خبر، خبر رسانی است نه اینکه بلند گو را به دست تجزیه طلبان بدهند تا از مرام خود دفاع کنند. ایشان به تصور اینکه ، بیننده یا شنونده نیز همچون بسیاری از کارکنان و مجریاناش نا آگاه و کم سواد و یا بی تفاوت نسبت به حفظ تمامیت و شرافت ایران هستند، پاسخ های کودکانه خود را قانع کننده می دانند.

در اینجا خوب است که به موضوع دیگری هم اشاره کنم. در خبر شصت دقیقه، دهم ژانویه، بیستم دی ماه، گوینده محترم فرمودند که چندین سیاستمدار ایرانی ،امیر کبیر را الگوی خود قرار داده اند و سپس این موضوع در برنامه خبر نگاران هم به همین شکل مطرح و گزارشی هم در این زمینه ارائه گردید. ولی هر چه منتظر ماندم حتی در گزارش هم هیچ اشاره ای به نام این سیاستمدارانی که این ابرمرد ایران زمین، امیر کبیر را ، الگوی خود قرار داده بودند نشد. انتظار داشتم، رسانه ای که با این شهامت ، چنین ادعایی می کند و معتقد است که ((چندین)) سیاستمدار در راه امیر کبیر قدم گذاشته اند یا گذاشته بوده اند، دست کم، ما بی خبران را نیز با این بزرگان آشنا سازد ! در عوض بیوگرافی کوتاهی از روی متنی که در ویکی پدیا در دسترس قرار دارد ،روخوانی شد.

تو خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل …

برگرفته از: