به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، اسفند ۰۳، ۱۳۹۰

مذاکرات ايران و بازرسان آژانس اتمی بی نتيجه ماند
هرمان ناکارتس          علی اکبر صالحی
هرمان ناکارتس، معاون مديرکل آژانس پيش از سفر به تهران اظهاراميدواری کرده بود که مذاکراتی سازنده با مقامات ايران داشته باشد که به نتايج واقعی برسد
آژانس بين المللی انرژی اتمی می گويد سفر هيات اعزامی آن به ايران بدون دستيابی به نتيجه درباره فعاليت های هسته ای ايران، به اتمام رسيده است.
در بيانيه ای از سوی آژانس بين المللی انرژی اتمی منتشر شده، يوکيا آمانو، مديرکل اين آژانس، می گويد، ايران به هيات اعزامی اجازه بازديد از منظقه نظامی پارچين در شرق تهران را نداده است.
او گفت: "اينکه ايران درخواست ما را در ديدار اول و دوم، برای بازيد از پرچين نپذيرفته است، تاسف برانگيز است."
آژانس بين المللی انرژی اتمی می گويد متنی در راستای "تسهيل شفاف سازی برنامه هسته ای ايران" تهيه کرده بوده است، و "تلاش های زيادی" برای توافق بر سر اين متن صورت گرفته، اما اين تلاش ها به نتيجه نرسيده است.
سخنگوی وزارت خارجه ايران نيز اعلام کرده اين سفر با هدف بازديد از تاسيسات هسته ای انجام نشده بود، بلکه هدف اين هيات، مذاکره با طرف ايرانی به منظور تسهيل همکاری های دو جانبه در آينده بوده است.
پيشتر، اين هيات اعزامی آژانس در مذاکره با ايران خواهان فراهم آمدن امکان گفت و گو با متخصصان هسته ای ايران و بازديد از منطقه نظامی پارچين شده بود.
گفته می شود که ايران در پارچين انفجارهای پرقدرت را آزمايش کرده است که می تواند با تلاش احتمالی اين کشور برای دستيابی به توانايی ساخت سلاح اتمی مرتبط باشد.
روز سه شنبه نيز، علی اصغر سلطانيه، نماينده دائمی ايران در آژانس بين المللی انرژی اتمی از پايان مذاکرات مقامات ايران با هيأت اعزامی آژانس بين المللی انرژی اتمی به تهران خبر داد.
آقای سلطانيه گفت که اين مذاکرات دو روزه به صورت فشرده و با حضور هرمان ناکارتس، معاون مديرکل آژانس برگزار شد و گفت و گوهای مشابه در آينده ادامه خواهد داشت.
آقای ناکارتس که رياست هيأت اعزامی به تهران را به عهده داشت، پيش از اين سفر اظهار اميدواری کرده بود که مذاکراتی سازنده با مقامات ايران داشته باشد و به "نتايج واقعی" برسد.
ايران اخيرا برای بازگشت به ميز مذاکره با گروه ۱+۵، متشکل از پنج عضو دائمی شورای امنيت و آلمان اعلام آمادگی کرده است.
علی اکبر صالحي، وزير امور خارجه ايران گفته است که کشورش در پی يافتن راه حلی است که هر دو طرف مذاکره در آن برنده باشند.
شورای امنيت سازمان ملل متحد تاکنون با صدور چند قطعنامه از ايران خواسته است که تمام فعاليت های مرتبط با غنی سازی اورانيوم را متوقف کند.
قدرت های غربی و اسرائيل ايران را متهم می کنند که در پی دست يافتن به توانايی توليد سلاح اتمی است.
اما ايران می گويد که غنی سازی اورانيوم حق اين کشور است و هدف برنامه های اتمی خود را هم توليد انرژی و مقاصد علمی و پزشکی معرفی می کند

بی بی سی