به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادی



پنجشنبه، اسفند ۰۴، ۱۳۹۰

سایت گزارشگران:
مرده ای که زنده شد!

این مهره تا کنون مرده سیاسی با چه انگیزه ای در صدای آمریکا ظاهر شده است؟ صدای آمریکا با چه نقشه شومی او را زنده می کند؟ آیا ثابتی میخواهد بدنبال بوی کباب مجددا به صحنه سیاسی بازگردد و احیانا مقام و منصبی پس از سرنگونی ج.ا داشته باشد؟ آیا به مردم ستمزده کشورمان میخواهد بگوید: همانطور که پدران و مادرانتان را شکنجه کردم و کشتم حالا نیز در تداوم جنایات جمهوری اسلامی, فرزندانتان و نوه و نتیجه تان را هم شکنجه و خواهم کشت؟ پرویز ثابتی در لانه های امن آمرانش در آمریکا پناه گرفت و در برابر دادگاه حقیقت یاب (فرضی) و شاهدان هنوز زنده جنایاتش قرار نگرفت. علیرغم گذشت سالهای متمادی اما و شادمانه شاهدان زنده را از ما و تاریخ خونین کشورمان در دو دوران سرکوب و حاکمیت وحوش, نگرفته است.
..............

چندی پیش صدای آمریکا که صدای امریکاست ( بسیاری یا این نکته را درک نمی کنند و یا این موضوع را عمدا پنهان میکنند ), مصاحبه و نکته هائی از خاطرات پرویز ثابتی را انعکاس داد. پرویز ثابتی از جمله وحشی ترین و منفورترین افراد ساواک در نظرگاه زندانیان سیاسی دوران پهلوی بود و از خوش حادثه! موفق به فرار از کشور به محبوبترین کشورها و دولتهای خود اسرائیل و آمریکا شد. در طی این دوران بلحاظ سیاسی مخفی و منزوی بود تا اینکه صدای آمریکا معجزه ای دیگر آفرید و این مرده سیاسی را زنده کرد.
زنده کردن مرده قطعا مورد توافق وجدانهای انسانی و باعث شادمانی است اما زنده کردن سیاسی هیولا و مزدوری که معروف به قتل و شکنجه بسیاری از زندانیان سیاسی دوران پهلوی است نه تنها مفید! نیست که به مراتب مغایر با اخلاق و حقوق انسانی است. خوشبختانه و علیرغم سپری شدن بیش از سه دهه از جنایات رژیم پهلوی و مهره های کلیدی اش همانند ثابتی, تهرانی و ... بسیاری از زندانیان سیاسی آن دوران بعنوان شاهد عینی زنده هستند.
مسلم است که ثابتی هم از حق دفاع از خود نباید محروم باشد. تردیدی نیست که او میبایستی در برابر دادگاهی عادلانه قرار گیرد که قطعا مملو از شاهدان عینی و قربانیان سرکوب و شکنجه و قتل وی و سیستم مخوف سرکوب پلیسی اش خواهد بود. اما پاشیدن بذر توهم و گناه شوری صدای آمریکا از او تنها سیاستی است که به مقتضی شرایط کنونی انجام می پذیرد. فضای سیاسی غبار آلود کنونی و خطر بروز جنگی خانمانسوز بی ارتباط با این حضور مجدد سیاسی وی نیست.
این مهره تا کنون مرده سیاسی با چه انگیزه ای در صدای آمریکا ظاهر شده است؟ صدای آمریکا با چه نقشه شومی او را زنده می کند؟ آیا ثابتی میخواهد بدنبال بوی کباب مجددا به صحنه سیاسی بازگردد و احیانا مقام و منصبی پس از سرنگونی ج.ا داشته باشد؟ آیا به مردم ستمزده کشورمان میخواهد بگوید: همانطور که پدران و مادرانتان را شکنجه کردم و کشتم حالا نیز در تداوم جنایات جمهوری اسلامی, فرزندانتان و نوه و نتیجه تان را هم شکنجه و خواهم کشت؟ پرویز ثابتی در لانه های امن آمرانش در آمریکا پناه گرفت و در برابر دادگاه حقیقت یاب (فرضی) و شاهدان هنوز زنده جنایاتش قرار نگرفت. علیرغم گذشت سالهای متمادی اما و شادمانه شاهدان زنده را از ما و تاریخ خونین کشورمان در دو دوران سرکوب و حاکمیت وحوش, نگرفته است.

ثابتی مزدور اتهامات بسیار بزرگی را حلقه پرونده جنایاتش دارد. از ادرار در دهان زندانیان سیاسی به مقصود خرد کردن آنان, شکنجه سیستماتیک, ارتباط تنگاتنگ با موساد و سیا در زمینه شکستن مقاومت و محو زندانیان سیاسی تا کشتار هولناک 9 زندانی سیاسی در تپه های اوین.

پرویز ثابتی تنها از زبان زندانیان سیاسی آن دوران نمونه یک مزدور جنایتکار و سرسپرده رژیم دیکتاتوری پهلوی شناخته نمی شود. او را همه می شناختند چه در بیرون و چه در درون زندان همانطور که لاجوردی خون آشام جمهوری اسلامی را.

ثابتی, لاجوردی پهلوی نشان بود. سیمای مخوف و شکنجه گر او همه جا معروف بود. اما یک چیز مسلم است و اینکه تلاشهائی از جانب آمریکا صورت میگیرد تا صندلی پهلوی چی ها از جمله ثابتی و آهی و دیگران را, در کنار نیروهای سیاسی قرار دهند که رهبرانشان در آن دوران بدست امثال ثابتی ها شکنجه شده بودند. نگاه کنید به کنفرانس اولاف پالمه و لیست اسامی شرکت کنندگانش. در همین ارتباط نامه اعتراضی تعدادی از زندانیان سیاسی آن دوران سیاه به صدای امریکا را دیدم. اسامی برخی از آنانی را دیدم که همین چندی پیش با همکار پرویز ثابتی در دایره سیاسی رضا پهلوی یعنی اقای شهریار آهی, نشست و برخاست کرده اند و سودای آلترناتیو سازی و اتحاد برای دمکراسی داشته اند.

برای این دسته از امضا کنندگان کدامیک مهمتر است؟ هویت زندانی سیاسی سابق خویش و معترض به دوران سرکوب پهلوی؟ یا هویت سیاسی – سازمانی کنونی در کنار رهروان آندوران؟ این پرسشی است که پاسخی زیبنده میخواهد!

قدر مسلم اینست که جمهوری اسلامی با جنایات گسترده و فجیع اش در طول سی و چند سال و بویژه کشتار زندانیان سیاسی در ابعادی بسیار وسیعتر از دیکتاتوری پهلوی, فضائی مهیا کرده است و میدان به افرادی همانند پرویز ثابتی داده است تا خود را دوباره به بازار بی در و پیکر سیاست عرضه کنند.

گزارشگران
http://www.gozareshgar.com/