به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، بهمن ۲۸، ۱۳۹۰

آمريکا:
طرح دولت سوريه برای همه پرسی قانون اساسی «مضحک» است
کاخ سفيد روز چهارشنبه طرح دولت سوریه برای برگزاری همه پرسی بر سر قانون اساسی جديد را «مضحک» توصيف کرد. اين در حالی است که روسيه از اين اقدام دمشق استقبال کرد و آن را «گامی رو به جلو» خواند.
جی کارنی سخنگوی کاخ سفيد چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت که دولت سوريه انقلاب اين کشور را به سخره گرفته است.
اعتراض های سوريه با خواست سرنگونی نظام بشار اسد، رئيس جمهور اين کشور، بيش از ۱۱ ماه پيش آغاز شد. اين اعتراض ها با سرکوب نظامی و امنيتی توسط نيروهای دولتی روبرو شد.
طبق قانون اساسی جديد احزاب و گروه های سياسی ديگر نيز اجازه فعاليت خواهند داشت..
این در حالی است که جی کارنی می گويد، بشار اسد تاکنون به هيچ يک از وعده هايش از زمان آغاز تظاهرات مسالمت آميز ضد دولتی عمل نکرده است و وعده هايش فقط افزايش خشونت را درپی داشته است.
خبرگزاری دولتی سوريه اعلام کرد ۲۶ فوريه جاری همه پرسی بر سر قانون اساسی جديد برگزار خواهد شد. بنا بر اعلام مقام های اين کشور، ماده هشتم قانون اساسی پيشين که حزب بعث را به عنوان حزب حاکم معرفی کرده، حذف شده است. بر پايه قانون اساسی جديد همچنين رئيس جمهور به رای مستقيم مردم برای دوره ای ۷ ساله که تنها يک بار قابل تمديد است، انتخاب می شود.