به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، بهمن ۲۸، ۱۳۹۰

بازگشت ناو هواپیما برآمریکا به خلیج فارس
ناوهواپیمابر "جان اس تی نز" که ماه گذشته میلادی از خلیج فارس خارج شده بود، باردیگر باعبور از تنگه هرمز به آبهای این منطقه بازگشت.
هیچ گزارشی از واکنش نیروهای ایرانی درنواحی عبور این ناو منتشرنشده است.
این ناو هنگامی که از خلیج فارس خارج شد، فرمانده ارتش جمهوری اسلامی هشدارداده بود که این ناو نباید به خلیج فارس برگردد.
سرلشکرعطاءالله صالحی فرمانده ارتش جمهوری اسلامی دراین رابطه گفته بود: " به آنها توصیه، هشدار و تذکر می دهیم که این ناو به منطقه بازنگردد، چرا که ما عادت نداریم تذکر را تکرار کنیم و فقط یک بار تذکرمی دهیم".
با این حال، به گزارش خبرگزاری ایرانی مهر، ناو آمریکائی روز گذشته با عبور ازتنگه هرمز وارد آبهای خلیج فارس گردید.
همزمان با بازگشت ناو جان اس تی نز به محل سابق خود، ناو هواپیمابر یو اس اس آبراهام لینکولن به آبهای این منطقه اعزام شده بود، باعبور ازتنگه هرمز منطقه را ترک کرد.