به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، بهمن ۲۵، ۱۳۹۰

از چی می‌ترسی

از چی می‌ترسی یا «من شو خایف» عنوان ویدئویی است که مخالفان حکومت در سوریه برای برانگیختن مخالفان خاموش ساخته‌اند تا آنها را برای مبارزه با بشار اسد با خود همراه کنند.