به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، بهمن ۲۷، ۱۳۹۰

 قايقهای نيروی دريايی ايران برای حملات  انتحاری تجهیز شدند
درياسالار مارک فاکس فرمانده ناوگان پنجم آمريکا در بحرين هشدار داد جمهوری اسلامی ايران نيروی دريايی خود را در خليج فارس تقويت کرده و قايقهايی را که ميتوانند برای حملات انتحاری مورد استفاده قرار گيرند، تجهيز کرده است. 
فرمانده ناوگان پنجم آمريکا در بحرين می گويد: نيروی دريايی ايالات متحده برای رويارويی با هر ماجراجويی جمهوری اسلامی در خليج فارس، از جمله تلاش برای بستن تنگه هرمز آماده است.
تهديدهای هفته های اخير جمهوری اسلامی برای ايجاد اختلال در رفت و آمد کشتی ها در خليج فارس و يا حملات مقابل به مثل به نيروهای آمريکا در صورت قطع تجارت نفت ايران به دليل تحريمها، تنش های ميان آمريکا و ايران را افزايش داده است.
روز يکشنبه درياسالار مارک فاکس، فرمانده ناوگان پنجم نيروی دريايی ايالات متحده در منطقه، به خبرنگاران گفت ايران تعداد زيردرياييهای خود را به ۱۰ و نيروی تعرضی خود را در آبهای خليج فارس، افزايش داده است.
مارک فاکس می گويد: بعضی از قايقها به کلاهکهايی مجهز شده که ميتواند بعنوان يک وسيله انفجاری انتحاری استفاده شود. نيروهای ايران مقادير زيادی مين در اختيار دارند و مين استثنا قائل نميشود و مقابله با آن مشکل بسيار بزرگ دريايی است، چون معادل کارگذاشتن مواد منفجره در خشکی است.
آدميرال فاکس گفت: ما توليد موشکهای کوتاه و دوربرد، و توليد موشکهای بالستيک متوسط و دوربرد ايران را با دقت دنبال کرده ايم؛ و البته موضوع روز برنامه اتمی ايران است.
فرمانده ناوگان پنجم آمريکا افزود: ما بسيار هشيار و گوش بزنگ هستيم و طيف گسترده ای از گزينه ها را نيز برای ارائه به رييس جمهوری آماده کرديم و امروز کاملا آماده هستيم.
آدميرال فاکس گفت: اين جهانی است که ما درآن زندگی ميکنيم، چه ميشود اگر امشب اتفاق بيفتد؟ و چه خواهيم کرد؟ ما کاملا آماده هستيم.
درياسالار فاکس در پاسخ خبرنگاران گفت، ايران ميتواند برای ايالات متحده مشکل ايجاد کند ولی تاکيد کرد جمهوری اسلامی هرگز در موقعيتی نخواهد بود که بدون مهار شدن بتواند عمل کند.
مارک فاکس افزود: ما اين مباحث را درباره اينکه با اين لفاظيهای داغ ايران چه بايد بکنيم می شنويم. ما واقعا براين باوريم که بهترين راه ديپلماسی است. ما که در نيروی نظامی مسول ارائه گزينه ها به رييس جمهوری و وزير دفاع هستيم، کاملا متقاعديم که اين راه حل است. کار ما آمادگی است، ما هشياريم، و کاملا به محيط آگاهيم.
درياسالار فاکس در عين حال گفت ارتباط ميان نيروهای آمريکا و ايران در منطقه خليج فارس به روال عادی است و در اين ارتباط به مورد کمک نيروی دريايی آمريکا به کشتی های ايرانی که مورد تهديد دزدان دريايی قرار گرفته بودند، اشاره کرد.