به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، بهمن ۲۳، ۱۳۹۰

در سوگ بانو زهره کاویانی

درگذشت ناگهانی بانو زهره کاویانی، دبیر کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایران (اتحادیه ی ملی)، ما دبیران پیشین کنفدراسیون جهانی را غرق در اندوه ساخت. وی در کنگره پنجم (اشتوتگارت، ۴ تا ١٠ آذر ١٣٤٤ برابر با ٢۵ تا ٣١ دسامبر ١٩٦۵) به سمت دبیر امور مالی
 برای یک سال برگزیده شد.

ما از دست رفتن این بانوی خدمتگزار مردم ایران را از صمیم قلب به خانواده ی محترم وی تسلیت گفته، خود را در غم آنان شریک می دانیم.

منصور بیات زاده، محمود راسخ، محمود رفیع، مجید زربخش، خسرو شاکری، داوود غلام آزاد،
 فریدون منتقمی، سعید میرهادی، پرویز نعمان، بهمن نیرومند.

۲۲ بهمن ۱٣۹۰ - ۱۱ فوريه ۲۰۱۲

«احترام آزادی» مصیبت وارده را به خانواده های محترم کاویانی و بنی صدر تسلیت می گوید