به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، اسفند ۰۴، ۱۳۹۰

سه جایزه جشنواره فرانسوی برای فیلم نیکی کریمی
فیلم سینمائی "سوت پایان" ساخته نیکی کریمی توانست سه جایزه از جشنواره سینمائی "وزول" فرانسه بگیرد.
به گزارش خبرآنلاین، هیئت داوران جوان فرانسه، جایزه اصلی خود را به این فیلم اهدا کرد.
علاوه بر آن هیئت داوران آسیایی این جشنواره نیز جایزه خود را به فیلم "سوت پایان" داد.
سومین جایزه را هم انستیتو زبان های شرقی پاریس به همراه جایزه نقدی به این فیلم داد.
نیکی کریمی، فیلمساز و بازیگر ایرانی در هجدهمین دوره جایزه وزول، عضو هیئت داوران آن بوده است.