به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، بهمن ۲۸، ۱۳۹۰امید دهدارزاده بازداشت شده است

امید دهدارزاده فعال سیاسی و از اعضای حزب پان ایرانیست در اهواز شب گذشته بازداشت شده است.

مأموران امنیتی با ورود با خانه امید دهدارزاده ضمن بازداشت، خانه‌ی وی را مورد بازررسی قرار داده و وسائل شخصی وی از جمله کامپیوتر وی را  
نیز ضبط کردند.

به گزارش «خانه حقوق بشر ایران» بازداشت دهدارزاده به خاطر دیوارنویسی‌ها برای سالگرد ۲۵ بهمن صورت گرفته است.

از محل نگهداری این فعال سیاسی اطلاعای در دست نیست.