به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، بهمن ۲۵، ۱۳۹۰

منصور عرفان
برنامه افق خون مبارزان راه آزادی را پایمال می کند!

در ضمن گفته شد که در زمان نخست وزیری دکتر مصدق زندانیان سیاسی شکنجه می شدند .
همه می دانند که ساواک پس از کودتای ۲۸ مرداد تشکیل شد و در زمان مصدق رکن ۲ ارتش و اداره آگاهی شهربانی هر دو زیر نظر شخص شاه اداره می شدند. من برای رد این سخنان به غایت نابجا به یک مثال بسنده می کنم.
در ماجرای قتل افشارتوس رئیس شهربانی دولت ملی دکتر مصدق سربازی به یکی از متهمان سیلی زد و وقتی به دکتر مصدق گزارش شد، او بلافاصله بازجو را عوض کرد. در هیچ جای دنیا نمی توانید چنین رفتار دموکرات منشانه ای را پیدا کنید که دکتر مصدق نزدیک به  ۶۰ سال پیش در ایران انجام داد. 
روز سه شنبه هفتم فوریه ۲۰۱۲ در برنامه افق صدای آمریکا با شرکت آقایان پرویز ثابتی و قانعی فرد و دکتر انتصار به حمایت از ساواک ادامه داده شد و در پایان برنامه برای خالی نبودن عریضه به اقای فتاپور از چریک های فدایی خلق هم چند دقیقه ای اجازه ی صحبت داده شد.
پرداختن به چرندیات تهوع آوری که در این برنامه گفته شد یکی دوتا نیست و حکایت خسن و خسین و دختران مغاویه را یادآوری می کند اما در رابطه با شایعات نادرست در مورد غلامرضا تختی و صمد بهرنگی باید بیش از هر چیز رژیم و عاملان سانسور و ساواک را مقصر دانست که با ایجاد جو خفقان از گردش صحیح اخبار جلوگیری می کردند و این فرافکنی آقای ثابتی واقعا تماشایی است بجای این که خود ایشان و همکارانشان پاسخگو باشند مردم و روشنفکران را زیر سئوال می برند چنانکه می دانیم حال نیز چنین است و هرچه رژیم چیزی می گوید مردم خلاف آن را باور دارند. این چیز تاره ای نیست ولی بدبختانه دیکتاتورها و هوادرانشان از تاریخ پند نمی گیرند . *

در ضمن گفته شد که در زمان نخست وزیری دکتر مصدق زندانیان سیاسی شکنجه می شدند .
همه می دانند که ساواک پس از کودتای ۲۸ مرداد تشکیل شد و در زمان مصدق رکن ۲ ارتش و اداره آگاهی شهربانی هر دو زیر نظر شخص شاه اداره می شد. من برای رد این سخنان بغایت نابجا به یک مثال بسنده می کنم .
در ماجرای قتل افشارتوس رئیس شهربانی دولت ملی دکتر مصدق سربازی به یکی از متهمان سیلی زد و وقتی به دکتر مصدق گزارش شد و او بلافاصله بازجو را عوض کرد. در هیچ جای دنیا نمی توانید چنین رفتار دموکرات منشانه ای را پیدا کنید که دکتر مصدق نزدیک به ۶۰سال پیش در ایران انجام داد.

دکتر مصدق عده ای از افسران ارتشی همچون زاهدی و خسروانی و...که هر روز علیه حکومت ملی توطئه می کردند بازنشسته کرد همان ها از این رفتار دموکراتیک مصدق سوء استفاده کردند و در کودتای امریکایی –انگلیسی ۲۸ مرداد شرکت کردند و در اثر خیانت به ملت ایران و خوش خدمتی به اربابان خود به درجات رفیع ارتشی رسیدند.

ساواکی های محترم کمی با وجدان خود (اگر حتی کمی از آن را هنوز دارید) صادق باشید و اعتراف کنید که اعدام افسران ارتش در انقلاب ۵۷ تقاص آن خیانت بود. البته اعدام این افسران نادرست بود و بایستی عادلانه محاکمه می شدند اما باید قبول کرد که این خیانت در حافظه ی تاریخی مانده بود و عمل کرد.

در مورد اتهامات مسخره ، پراکنده و عجولانه آقای قانعی فرد بهتر است چیزی نگویم اما حیفم آمد وقتی به مسخره از کودتای 28 مرداد به عنوان عزاداری ۲۸ یاد کرد این نکته را به این مدعی تحقیق که در هر سوراخ و سنبه ای دماغش را فرو کرده تا علیه نهضت ملی ایران چیزی پیدا کند و با هر ساواکی حشر و نشر کرده تا تاریخ مبارزات مردم را خدشه دار نماید و خون غیرتمندانی را که در راه آزادی جان باختند پایمال کند؛ بگویم آیا به اسناد انگلیس و آمریکا هم در مورد عزاداری ۲۸ مرداد سری زده است یانه؟

در مورد لجن پراکنی علیه دکتر شاپور بختیار هم همگان می دانند که وی از خانواده متمکن و مشهوری بود و تیمور بختیار اولین رئیس ساواک پسر عموی او و ثریا اسفندیاری همسر دوم شاه هم از بستگان نزدیک او بود . او اگر می خواست و کمی سر خم می کرد می توانست به بهترین مشاغل و پست های مملکتی دست یابد .

وقتی آقای محقق (البته بعد از این) و جوجه پادوی ساواکی چون قانعی فرد نمی داند که اسناد خانه سدان دستکاری شده و ریش چنین اسنادی خیلی پیش از اینها در آمده و پنبه اش زده شده است و پاسدار سابق دهقانپور که از دامان خمینی به زیر تخت سلطنت خزیده است و برای ساواکی ها خوش رقصی می کند؛ بهتر است دست از سر تاریخ معاصر بردارند و متفقا سرود شاهنشاهی و خمینی ای امام را با هم اجرا کنند هم مفرح تر است و هم مفیدتر.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(راستش ندانستم اشخاص خدمتگزاری چون ثابتی که در ساواک بقول خودشان صادقانه خدمت می کردند و امروز بیاری جنایات رژیم جمهوری اسلامی روسفید شده اند چرا در برنامه رونمایی نشدند، بعید است جراحی پلاستیک کرده باشند، چون خدمتگزاران مردم که ترسی ندارند. امیدوارم رادیو آمریکا همت کند و به اینها جایزه حقوق بشر بدهد.
لامصب نوستالژی است دیگر، دلم برای شوهای مقام امنیتی تنگ شده است. این ریشوهای کثیف جمهوری اسلامی اصلا بلد نیستند شو امنیتی اجرا کنند یاد فکل کرواتی های زمان شاه بخیر)

برگرفته از ایران لیبرال