به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، فروردین ۰۴، ۱۳۹۵

بوی بهار، خواننده: رزیتا یوسفی

بوی بهار
خواننده : رزیتا یوسفی 
شعر : فریدون مشیری
کارگردان : ناصر پویش
بوی بهار

بوی باران، بوی سبزه، بوی خاک
شاخه های شسته، باران خورده، پاک

آسمان آبی و ابری سپید
برگ های سبز بید

عطر نرگس رقص باد
نغمه ء شوق پرستو های شاد

خلوت گرم کبوتر های مست....

نرم نرمک میرسد اینک بهار
خوش به حال روزگار

خوش به حال چشمه ها و دشت ها
خوش به حال دانه ها و سبزه ها

خوش به حال غنچه های نیمه باز
خوش به حال دختر میخک که میخندد به ناز

خوش به حال جام لبریز از شراب
خوش به حال آفتاب