به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، فروردین ۰۱، ۱۳۹۵

یاران موافق همه از دست شدند / عکس

یادشان گرامی باد 
از سمت راست: حسين رضائی، محمود راسخ افشار و فرامرز بیانی 
در کنگره دهم کنفدراسيون جهانی محصلين و دانشجويان ايرانی (اتحادیه ملی)