به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، فروردین ۰۲، ۱۳۹۵

هفت شین زندانیان اوین


از خون جوانان وطن لاله دمیده...

یکی از زندانیان سیاسی ایران می گوید: 

ما در سال جدید پای سفره ی هفت شین می نشینیم

هفت شین سفره ی ما چنین است: شاه 
شیخ 
شیطان 
شربت شهادت 
شیاف وحدت 
شمشیر ولایت 
شکنجه یا تعزیر