به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، اسفند ۲۶، ۱۳۹۴

شورای مرکزی جبهه ملی ایران

درگذشت همسر زنده نام دکتر غلامحسین صدیقی
تنها اوست که می ماند
با تاسف و اندوه بسیار درگذشت بانو فرح انگیز مفتاح همسر زنده نام دکتر غلامحسین صدیقی معاون نخست وزیر دولت ملی دکتر محمد مصدق و چهره درخشان نهضت ملی ایران را به خاندان ارجمند صدیقی تسلیت می گوئیم.
و به اطلاع یاران و هم فکران محترم می رسانیم که مجلس یاد بود آن بانوی گرامی در روز پنجشنبه ۲۷ اسفندماه ۹۴ از ساعت۳۰ /۱۵ تاساعت ۱۷ در دارالتبلیغ امیرالمومنین ( خانقاه صفی علیشاه ) واقع در خیابان صفی علیشاه برگزار می گردد.

شورای مرکزی جبهه ملی ایران
ادیب برومند – دکترلقا اردلان – بانو فرشید افشار – مهندس عباس امیر انتظام – فرهاد امیر ابراهیمی – مهندس مرتضی بدیعی – دکترهرمیداس باوند – فرهاد بیشه ای – دکتر جهانشاه برومند – دکتر نصرالله جمشیدی – مهندس هوشنگ خیر اندیش – عیسی خان حاتمی – دکتر علی حاج قاسمعلی – مهندس هوتن دولتی – دکتر علی رشیدی – دکتر شاهین سپنتا – جواد شرف الدین – حسین شاه حسینی – مهندس حسین عزت زاده – دکترمحسن فرشاد – سرلشگر بازنشسته ناصر فربد – اصغر فنی پور – دکتر باقر قدیری اصلی – حسن قدیانی – دکتر رضا گلنراقی – دکتر حسین موسویان – منوچهر ملک قاسمی – پروفسور صادق مسرت – ضیاء مصباح – جمشید میرعمادی – مهندس علی محمدی – دکتر حسین مجتهدی – محمد ملک خانی – پریچهر مبشری – ابراهیم منتصری – ابوالفضل نیماوری – دکتر جمشید وحیدا.

احترام آزادی:
ما ضایعهً از دست رفتن بانو فرح انگیز مفتاح، همسر زنده یاد دکتر غلامحسین صدیقی را به خانواده، دوستان و یاران محترم شان تسلیت گفته، خود را در این اندوه، شریک می دانیم.

هیاًت تحریریه ی احترام آزادی