به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، اسفند ۲۹، ۱۳۹۴

بیانیه ی جبهه ملی ایران به مناسبت ۲۹ اسفند

راه مصدق راه راست و روشن ملت ایران است
حافظه تاریخی نه تنها ملت ایران، بلکه جهان به خوبی به یاد می آورد که دکتر مصدق نخستین شخصیت سیاسی در جهان پس از مهاتما گاندی بود که ستون های کاخ استعمار را در هم کوبید. پس از او جمال عبدالناصر رئیس جمهور وقت مصر و قوام نکرومه در آفریقا و برخی دیگر از شخصیت های سیاسی جهان از مبارزات دکتر محمد مصدق الهام گرفتند. 
رهبر جبهه ملی ایران ۲۸ ماه زمامدار کشور بود. این دوره یکی از درخشان ترین ادوار تاریخ ایران از حیث دموکراسی، پاکدستی و درستی و شفاف بودن دولت و ارکان حکومت و وحدت ملت ایران است.
جبهه ملی ایران، بیست ونهم اسفند، سال روز ملی شدن صنعت نفت و فرا رسیدن نوروز باستانی و سال ۱۳۹۵ خورشیدی را به ملت بزرگ ایران تبریک و تهنیت عرض میکند
روز ۲۹ اسفند ۱۳۲۹روز تصویب نهائی قانون ملی شدن صنعت نفت در مجلسین شورای ملی و سنا به همت شادروان دکتر محمد مصدق بنیانگذار جبهه ملی و رهبر نهضت ملی ایران و یاران صدیقش بر تارک و چکاد تاریخ این مرز و بوم می درخشد. دکتر محمد مصدق، برای اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت، در اردیبهشت ماه ۱۳۳۰ مقام نخست وزیری ایران زمین را پذیرفت. آنگاه به همراه یاران وطن خواهش به اجرای قانون و خلع ید از شرکت نفت ایران و انگلیس (بریتیش پترولیوم) همت گمارد. دکتر مصدق در آن زمان نخست وزیر قانونی و ملی ایران بود و تنها او بر این اقتدار بود که استعمارگر پیر و سیاست باز کهنه کاری چون بریتانیای کبیر را به زانو در آورد. همان قدرتی را که قبلا امثال ناپلئون بناپارت و آدولف هیتلر را از صحنه سیاست جهانی محو کرده بود.
نخست وزیر ملی ایران با حضور در دادگاه لاهه و دفاع از حقوق حقه ملت ایران، به جهان و جهانیان ثابت کرد که ملت ایران می تواند صنعت نفت خود را اداره کرده و از در آمدهای آن به رشد وتوسعه اقتصادی و اجتماعی خود بپردازد.
دکتر مصدق در تیر ماه ۱۳۳۱ با اینکه نمایندگان دوره هفدهم مجلس شورای ملی به نخست وزیری او رای اعتماد داده بودند، بر سر تصدی وزارت دفاع با شاه اختلاف نظر پیدا کرده و از نخست وزیری استعفاء داد. محمدرضا شاه هم قوام السلطنه را مامور تشکیل کابینه نمود، اما ملت ایران در سی ام تیرماه همان سال به خیابان ها ریخته و با قیام خود دکتر مصدق را دوباره به نخست وزیری برگزید. اما با کمال تاسف حدود یک سال بعد در ۲۸ مرداد۱۳۳۲ با طراحی وینستون چرچیل و اجرای عوامل سازمان « سیا » کودتای ننگینی علیه او اجرا شد و به دنبال آن دکتر مصدق و گروهی از یاران و همفکرانش دستگیر، محاکمه و زندانی شدند ودکتر حسین فاطمی وزیر خارجه اش به جوخه اعدام سپرده شد.
حافظه تاریخی نه تنها ملت ایران، بلکه جهان به خوبی به یاد می آورد که دکتر مصدق نخستین شخصیت سیاسی در جهان پس از مهاتما گاندی بود که ستون های کاخ استعمار را در هم کوبید. پس از او جمال عبدالناصر رئیس جمهور وقت مصر و قوام نکرومه در آفریقا و برخی دیگر از شخصیت های سیاسی جهان از مبارزات دکتر محمد مصدق الهام گرفتند.
رهبر جبهه ملی ایران ۲۸ ماه زمامدار کشور بود. این دوره یکی از درخشان ترین ادوار تاریخ ایران از حیث دموکراسی، پاکدستی و درستی و شفاف بودن دولت و ارکان حکومت و وحدت ملت ایران است.
اگر حکومت دکتر مصدق ادامه می یافت، علی التحقیق ایران به مدارج بالائی از ترقی و پیشرفت دست می یافت. و شاه نمیتوانست دموکراسی را در محاق فرو برده و۲۵ سال با دیکتاتوری تمام حکومت کند . در دوره شاه، به برکت پول نفت ملی شده، ایران از رشد اقتصادی نسبتا خوبی برخوردار بود. اما رشد اقتصادی بدون دموکراسی، بدون آزادی انتخابات، آزادی مطبوعات و آزادی احزاب و با مداخله شاه در کلیه امور سیاسی و اقتصادی کشور، نمی توانست ایران را از بن بست عقب افتادگی نجات دهد. چون دموکراسی و توسعه اقتصادی باید همراه و شانه به شانه هم حرکت کنند. همه کشورهای پیشرفته جهان دارای یک ساختار دموکراتیک اجتماعی، سیاسی و اقتصادی هستند. باید اذعان کرد که دموکراسی اهرم توسعه و رشد اقتصادی است.
راه مصدق راه راست و روشن ملت ایران است. راهی که در آن دیکتاتوری، فساد گسترده مالی و اداری، و کژروی های سیاسی و اقتصادی، بیکاری، مهاجرت های اجباری، مواد مخدر و جرم زائی وجود نداشته باشد. نسل های جوان ایران باید بدانند که این مرزو بوم متعلق به آنهاست. و در اینجا استعدادهای آنان در زمینه های مختلف شکوفا خواهد شد.و هرگز نباید کاری شود که آنها از وطن خود بگریزند.
درسی که ما ایرانیان از رهبر نهضت ملی ایران گرفتیم درس عشق به میهن، آزادی خواهی، مردم سالاری، مقاومت در برابر ظلم، زر و زور و تزویر و کوشش برای حفظ تمامیت ارضی ایران و پیشرفت و توسعه و سربلندی وطن عزیزمان است.
جبهه ملی ایران خانه سیاسی دکتر محمد مصدق وادامه دهنده راه او، درآستانه سال جدید، حلول سال نو ایرانی و فرا رسیدن بهار جان افزا و سال روز ملی شدن صنعت نفت ایران و نوروز۱۳۹۵ را که یادگار نیاکان باستانی و پرشکوه ماست، به ملت بزرگ و با فرهنگ ایران شاد باش می گوید.
تهران – جبهه ملی ایران
۲۸ اسفند۱۳۹۴