به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، فروردین ۰۸، ۱۳۹۵

عکس: تقویم دکتر مصدق به مناسبت سال نوی شمسی

تقویم دکتر مصدق در شبکه های اجتماعی تهیه و منتشر شده است. در این تقویم جمله ای از دکتر مصدق مبنی بر ضرورت ایستادگی و تلاش برای تحقق اهداف نقش بسته است.