به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، فروردین ۰۹، ۱۳۹۵

پایان چاپ کاغذی روزنامه ایندیپندنت / ادامه حیات فقط دیجیتالی

 آخرین نسخه کاغذی روزنامه ایندیپندنت 

چاپ روزنامه معروف و معتبر انگلیسی " ایندیپندنت" متوقف شد و از این پس تنها به شکل اینترنتی - دیجیتالی فعالیت می کند. 

روز شنبه آخرین نسخه این روزنامه چاپ شد.


به گزارش عصرایران، مشکلات اقتصادی دلیل توقف چاپ این روزنامه معروف انگلیسی اعلام شده است. مدیران روزنامه می گویند که تیراژ و فروش نسخه های کاغذی روزنامه سال به سال در مسیر کاهش است. 

قبل از این هم تعداد مهمی از روزنامه های مهم جهان به دلیل مشکلات اقتصادی چاپ کاغذی را متوقف و به ادامه فعالیت صرفا اینترنتی - دیجیتالی اکتفا کرده بودند. ایندیپندنت 30 ساله در آخرین سرمقاله نسخه کاغذی اش در روز شنبه نوشت: "ما این تحول جسورانه به سمت روزنامه نگاری کاملا دیجیتالی را به یاد خواهیم آورد؛ تحولی که به عنوان الگو مورد پیروی دیگر روزنامه های جهان قرار خواهد گرفت."


در بخش دیگری از این سرمقاله آمده است: "امروز چاپخانه ها متوقف شدند. جوهر خشک شد و به زودی صدایی از کاغذها به گوش نخواهد رسید ... اما با بسته شدن یک فصل، فصل دیگری آغاز می شود و ایندیپدنت روحیه شکوفایی را ادامه خواهد داد."
روزنامه ایندیپندنت در اکتبر 1986 تاسیس شد و در سال های اخیر کم تیراژترین روزنامه در بریتانیا بود. 


اوج تیراژ و فروش روزنامه ایندیپندنت در سال 1989 بود که فروشش به 420 هزار نسخه در روز رسید. 

این در حالی است که این روزنامه قبل از توقف، حتی از فروش 40 هزار نسخه در روز نیز ناتوان بوده است.