به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، اسفند ۲۶، ۱۳۹۴

تست بکارت در زندان‎

کاریکاتور: مانا نیستانی / تست بکارت در زندان / ایران وایر