به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، فروردین ۰۹، ۱۳۹۵

بازتاب بیماری شجریان در جامعه / عکس

پشت نویسی جالب یک پراید